Privacy- en cookieverklaring© 

Cindy Personal Training   

 

Cindy Personal Training 

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING 

Dit is de privacy- en cookieverklaring van Cindy Personal Training.  
 
Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle producten en activiteiten van  
Cindy Personal Training 

Cindy Personal Training is een eenmanszaak. 
Heb je vragen over privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens?  
Ik ben als volgt te bereiken: 

 
Post-/Vestigingsadres: Middelweg 2 
Postcode: 1716 KC 
Plaats: Opmeer 

KvK nr.: KVK64850641  

Telefoonnummer: 0643079392 
e-mailadres: info@cindypersonaltraining.nl 

 
 
In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Cindy Personal Training jouw persoonsgegevens gebruikt en kan verwerken. Daarmee geef ik aan dat ik voldoe aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als ook aan de Telecommunicatiewet (toekomstige e-Privacyverordening). 
 
Cindy Personal Training respecteert de privacy van alle klanten, betrokkenen en ook gebruikers van de website.  

Ik zorg ervoor dat de persoonlijke informatie, die ik van jou ontvang, vertrouwelijk wordt behandeld en niet zomaar in verkeerde handen kan vallen.  
 
Het komt echter wel voor dat ik gegevens deel met anderen, omdat zij ons ondersteunen in mijn bedrijfsvoering. Denk hierbij aan een boekhouder, nieuwsbriefaanbieder of hostingpartij.  
 
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de producten en diensten van Cindy Personal Training. Wees je er dus van bewust dat Cindy Personal Training niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties en bedrijven op de website van Cindy Personal Training. 
 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder (privacywaakhond) ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, verwijst  
Cindy Personal Training jou naar de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

PERSOONSGEGEVENS DIE Cindy Personal Training VERZAMELT 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Cindy Personal Training van jou kan verwerken: 
 

– Jouw voor- en achternaam; 

– Jouw adres- of postbusgegevens; 

– Jouw telefoonnummer; 

– Jouw e-mailadres; 

– Jouw IP-adres; 

– Jouw bankrekeningnummer; 
– Jouw Skype/Zoom (etc) -naam; 
– Jouw klantnummer; 
– Jouw inloggegevens bij een online account; 
– Jouw uploads (bijv. bij een webshop); 
– Jouw review; 
– Jouw social media accountnamen; 
– Jou Avatar; 
– Jouw geboortedatum en geboorteplaats; 

– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek). 

– Inloggegevens account; 
– Jouw klik- en koopgedrag; 
– Jouw bestelgegevens; 

– Gegevens over jouw activiteiten op de website; 
– Gegevens over jouw surfgedrag; 
– Apparaattype; 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE Cindy Personal Training VERWERKT 

Cindy Personal Training verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan mij zijn verstrekt. 
 
Cindy Personal Training heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@cindypersonaltraining.nl, dan verwijder ik deze informatie. 

WAAROM IS HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS NODIG? 

Persoonsgegevens verwerken is niet zomaar toegestaan. Hiervoor moet ik doelen hebben bepaald.  

Ik kan bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken, doordat je een van mijn producten en/of diensten koopt en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het inschrijven voor de nieuwsbrief) aan  
Cindy Personal Training verstrekt.  

De doelen van de gegevensverwerking moeten bovendien gerechtvaardigd zijn.  
 
Daarvoor zijn er in de Algemene Verordening Gegevensbescherming zes grondslagen vastgesteld, namelijk: 

 1. Het algemeen belang; 
 1. Het gerechtvaardigd belang; 
 1. Vitale belangen; 
 1. Op basis van een overeenkomst; 
 1. Op basis van een wettelijke plicht; 
 1. Op basis van toestemming.  

Bij ieder doel voor het verwerken van persoonsgegevens, moet Cindy Personal Training een grondslag hebben. In onderstaande tabel is dat weergegeven: 

Doel  Grondslag  
1. Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst 
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven 
(en je kunt je weer gemakkelijk uitschrijven) 
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst 
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst 
5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst 
6. Om goederen en diensten bij je af te leveren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst 
7. [BEDRIJFSNAAM] verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting 
8. Affiliate marketing Gerechtvaardigd belang  
9. Voor gepersonaliseerde e-mails en een verjaardasgkaart Gerechtvaardigd belang  
10. Voor het verwerken van jouw reacties onder een blogpost op onze website of op een van de social media kanalen  Gerechtvaardigd belang 
11. Voor het toepassen van marketing, direct marketing en retargeting Omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven 
12. Voor het verwerken van jouw reacties onder een blogpost op onze website of op een van de social media kanalen Gerechtvaardigd belang  

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 
Ik neem wel besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cindy Personal Training tussen zit.  
 
[Wel?] Cindy Personal Training gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkeneOp deze manier kunnen wij kunnen wij onze website steeds verbeteren en kunnen wij je gepersonaliseerde producten aanbieden.] 

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN 

Cindy Personal Training bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  
 
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen: 

Persoonsgegevens  Termijn  Reden  
Jouw bedrijfsnaam 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling  
Jouw KvK-nummer  7 jaar (Belastingwetgeving)  Voor het afhandelen van jouw betaling  
Jouw voor- en achternaam 1 jaar na afronding van de overeenkomst  Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden 
Jouw adresgegevens  1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden 
Jouw telefoonnummer  1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier 
Jouw e-mailadres Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief  Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier  
Jouw IP-adres  30 dagen na websitebezoek [BEDRIJFSNAAM] analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren 
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 1 jaar na afronding van de overeenkomst   Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden 
Gegevens over jouw activiteiten op de website 30 dagen na websitebezoek  [BEDRIJFSNAAM] analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren 
De webpagina’s die jij bekijkt, hoe je deze bekijkt en vanaf welk apparaat (Facebook pixel)  In het kader van de Facebook-pixel: 
– Zodat advertenties aan de juiste mensen worden weergegeven; 
–  Zodat wij advertentiedoelgroepen kunnen laten maken;  

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN 

Cindy Personal Training verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Cindy Personal Training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met de derden die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking (de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijken), hoeven wij geen overeenkomst mee af te sluiten. 
 
Met de volgende derden deelt Cindy Personal Training gegevens: 

Derde Categorie  Doel delen  Welke gegevens  
Boekhouder Verwerkingsverantwoordelijke Om de BTW-aangifte te doen Inkoop- en verkoopfacturen  
Administratiekantoor Verwerker  Om jouw administratie te voeren   
Online boekhoudsysteem Verwerker Om facturen en offertes te kunnen opmaken  Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen.  
Email- en websiteprovider (hostingpartij) Verwerker Voor de website en e-mails  Versleutelde gegevens  
Webwinkel-software-partij Verwerker Voor het inrichten van de webshop  
Betaaldienst  Verwerkingsverantwoordelijke  Om betalingen van klanten te kunnen uitvoeren  Bankrekening, naam, adres, bedrijfsnaam  
Tussenpartij betalingen Verwerker  Als collector van Ideal betalingen  
Webdesigner Verwerker Om de website te bouwen of te optimaliseren Gegevens contactformulier of inschrijvers nieuwsbrief  
Business- en marketingcoach  Verwerker  Om mij te ondersteunen in mijn marketing via verschillende online tools en social media  Naam, emailadres  
Medewerkers (zzp)  Verwerkers  Om mij te ondersteunen in mijn dagelijks werkzaamheden (administratie, planning etc.)  Diversen 
Verzendpartij Verwerker Printen verzendlabel en verzending Naam, adres- en bestelgegevens 
WordPress en Wishlist  Verwerkers  Om mijn onlineomgeving in te kunnen richten Versleutelde gegevens 
Online nieuwsbriefsysteem  Verwerker  Om mijn mailinglist bij te houden en mijn nieuwsbrieven in te maken en versturen  Naam en emailadres  
Tracking partijen  Verwerkingsverantwoordelijk  Om advertenties aan de juiste mensen weer te geven en om advertentiedoelgroepen te maken.  De webpagina’s die jij bekijkt, hoe je deze bekijkt en vanaf welk apparaat   

 
DOORGIFTE AAN DERDE LANDEN  
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EU te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EU in te zetten. Deze bedrijven zijn altijd gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.  

JOUW RECHTEN 

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Cindy Personal Training in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cindypersonaltraining.nl.  
Cindy Personal Training zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 
 
2. Intrekken, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid  
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cindy Personal Training en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 
3. Indienen klacht 
Cindy Personal Training wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Cindy Personal Training niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

COOKIES 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van  
Cindy Personal Training wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.  

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Cindy Personal Training gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. 
 
Functionele,  analytische en tracking cookies  
Cindy Personal Training maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van Cindy Personal Training.  
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.  
 
Tracking cookies 
Met jouw toestemming plaats ik een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kan ik te weten komen dat je naast mijn website ook op de betreffende andere website(s) uit mijn netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, de zogenaamde tracking cookies. Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders of social mediabedrijven deze cookies op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Deze tracking cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden. 

Affiliate cookies 
Op de website van Cindy Personal Training worden cookies geplaatst door derden (affiliate cookies), te weten affiliate marketeers. Hiervoor hoef ik geen toestemming te vragen1.  
Affiliate cookies vallen onder de uitzondering in de Telecommunicatiewet, waardoor de adverteerder, publisher of het affiliatenetwerk geen toestemming hoeft te vragen voordat een affiliate cookie wordt geplaatst.  
De adverteerder of publisher moet daarentegen wel de bezoekers informeren over het gebruik van deze cookies.  

De affiliate marketeers maken gebruik van zogenaamde matching-technologie. Daarbij worden zo min mogelijk gegevens opgeslagen en de data die worden opgeslagen, worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Deze worden zeer zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De data worden ook niet aan derden doorverkocht. Ook worden de data niet gebruikt om ‘behavioural’ klant profielen aan te maken of hiervoor te gebruiken.   

Google Analytics 
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Social media buttons  
Op de website van Cindy Personal Training zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 
 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. 

http://www.cindypersonaltraining.nl is de website van Cindy Personal Training 

Youtube 
Verder worden YouTube-videos embed op mijn website www.cindypersonaltraining.nl, maar deze worden in de privacy-modus geplaatst. 

Facebook-pixel 
Ik maak gebruik van een zogenaamde “Facebook-pixel”. Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Facebook. Er wordt dan door Facebook een cookie geplaatst op mijn website.  
Ik gebruik een Facebook pixel om: 

 • de effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet de website bezoekt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een bestelling plaatst); 
 • vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten te werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de website; 
 • je uit te sluiten van advertenties als je je recent hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, zodat je geen irrelevante advertenties te zien krijgt. 
   

Via de link hieronder, kun je lezen je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
 
Tijdens het bezoeken van mijn website wordt een gebruikersprofiel opgebouwd. Facebook kan deze gegevens aan derden verschaffen als Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover er derden zijn die namens Facebook deze informatie verwerken. Facebook is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens en bepaalt dus bijvoorbeeld zelf hoe lang zij de gegevens bewaren, met welk doel en op welke grondslag. Facebook kent een eigen privacy-beleid, dat je hier kunt vinden: https://www.facebook.com/about/privacy/  
 
Opt-out 
Over het gebruik van bovenstaande cookies wordt op de website toestemming gevraagd. Als je niet wil dat jouw gegevens getrackt worden, dan raad ik je aan om geen toestemming te geven (opt-out) of om privacy-bevorderende browser-plugins te installeren.  

BEVEILIGEN 

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

 • De website van Cindy Personal Training maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https‘ en het hangslotje in de adresbalk.  
 • Natuurlijk maken we bij de vergrendeling van onze devices gebruik van sterke wachtwoorden; 
 • We werken de plugins en het thema van de website regelmatig bij;  
 • We zorgen ervoor dat je account beveiligd is en dat niemand van buiten of binnen kan inloggen en zo bij je gegevens kunnen komen.  
 • Je wachtwoord wordt versleuteld bij ons opgeslagen; 
 • We voorzien onze website van regelmatige en automatische veiligheidsscans; 
 • Wij beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software; 
 • De server van onze e-commerce clouddienst zal, als er veelvuldige verzoeken worden gedaan, dit loggen (i.v.m. hack/DoS pogingen voorkomen) en meldt verdachte veelvoud van downloads; 
 • Alleen onze eigen medewerkers hebben toegang tot je gegevens om hun werk te kunnen doen; 
 • Derde partijen (verwerkers hierboven genoemd) die toegang nodig hebben tot je gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.  
   

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Cindy Personal Training verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@cindypersonaltraining.nl  
 

WIJZIGINGEN 
Als ik wijzigingen aanbreng in de privacyverklaring, dan zal ik steeds de nieuwste versie hiervan plaatsen op de website.  

 
– Deze privacy- en cookieverklaring is van 11 januari 2019